تبلیغات
نیازمندی های تهرانپارس - مراکز مخابرات تهرانپارس با پیش شماره 77
 


آمار سایت
  • بازدید امروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • کل بازید تا کنون :
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

:: :: نیازمندیهای تهرانپارس
:: :: بانک اطلاعات مشاغل
:: :: تهرانپارس ، نارمک
:: :: هفت حوض ، رسالت
  :: مدیر وب سایت : نیازمندیهای تهرانپارس
   

تهرانپارس 118 - TehranPars118.ir

مراکز مخابرات تهرانپارس با پیش شماره 77


مرکز مخابرات

سمت سازمانی

تلفن تماس

پیش شماره

نشانی

منطقه ۷

مدیرکل

۷۷۹۰۱۱۱۱

۷۷۹۲۱۱۱۱

.......

میدان نبوت خ جانبازان شرقی نبش خ ش برادران مصطفوی (لادن)

امامت

رئیس مرکز

 

۷۷۴۱۸۰۰۱

۷۷۴۰-۷۷۱۷-۷۷۱۶-۷۷۴۳-۷۷۴۲-۷۷۴۱-۷۷۴۸-۷۷۴۷-۷۷۴۶-۷۷۷۵-۷۷۱۵-۷۷۹۸

خ سیمتری نیروی هوائی ایستگاه سنگکی نبش فرعی ۳۳/۶

امورمشترکین

۷۷۴۲۵۱۹۰

۷۷۴۳۶۰۶۰

شهدای گمنام

رئیس مرکز

 

۷۷۳۶۱۱۱۱

۷۷۳۷۱۰۰۰

۷۷۰۶-۷۷۰۵-۷۷۰۴-۷۷۳۷-۷۷۳۶-۷۷۰۸-۷۷۳۸-۷۷۰۷

تهرانپارس خ توحید کوچه چهارم شرقی

امورمشترکین

 

۶-۷۷۰۸۱۰۰۵

۷۷۳۶۵۱۵۱

شهید آل اسحاق

رئیس مرکز

 

۷۷۳۱۱۱۱۱

۷۷۳۰۹۹۹۹

۷۷۰۱-۷۷۰۰-۷۷۳۱-۷۷۳۰-۷۷۱۰-۷۷۱۱-۷۶۸۳

حکیمیه بلوار بهار بلوار معراج

امورمشترکین

 

۷۷۳۰۹۹۶۶

۷۷۰۰۹۷۰۷

شهید آیت

رئیس مرکز

 

۳- ۷۷۲۸۲۸۰۱

۷۷۶۹-۷۷۲۶-۷۷۲۵-۷۷۸۳-۷۷۸۲-۷۷۸۱-۷۷۲۸-۷۷۹۹-۷۷۸۴-۷۷۰۳

خ وحیدیه میدان تسلیحات

امورمشترکین

۷۷۲۸۲۸۱۲

۷۷۸۲۷۰۰۰

شهید اکبری

رئیس مرکز

 

۳- ۷۷۷۹۷۰۰۱

۷۷۳۴-۷۷۳۳-۷۷۳۲-۷۷۷۸-۷۷۳۹-۷۷۳۵-۷۷۱۱-۷۷۱۴-۷۷۹۶-۷۷۷۹-۷۷۱۲-۷۶۷۹

خ جشنواره خ امین نرسیده به ایستگاه تپه بیست متری ملکی

امورمشترکین

۷۷۷۹۶۴۰۰

۷۷۷۹۶۳۰۰

شهید عاطف

رئیس مرکز

 

۷۷۸۶۱۱۱۱

۷۷۷۱-۷۷۷۰-۷۷۲۹-۷۷۸۷-۷۷۸۶-۷۷۷۲-۷۷۷۴-۷۷۷۳-۷۷۸۸-۷۶۷۱-۷۶۷۰-۷۷۷۶

بالاتراز فلکه دوم تهرانپارس نبش خ ۱۷۶غربی

امورمشترکین

۷۷۸۸۶۶۶۶

 

شهید نظری

رئیس مرکز

 

۷۷۵۸۲۹۳۰

۷۷۵۶-۷۷۵۴-۷۷۵۵-۷۷۵۹-۷۷۵۸-۷۷۵۷-۷۷۱۵

خ ش مدنی (نظام آباد) روبروی خ فتحنایی (ایستگاه کهن)

امورمشترکین

۷۷۵۴۱۵۱۵

۷۷۵۹۶۹۹۷

شهید حکمت شعار

رئیس مرکز

 

۷۷۴۴۴۴۴۴

۷۷۲۰-۷۷۱۹-۷۷۱۸-۷۷۲۷-۷۷۲۲-۷۷۲۱-۷۷۴۹-۷۷۴۵-۷۷۴۴-۷۷۲۳-۷۷۲۴-۷۷۱۳-

۷۷۸۹-۷۷۸۰-

۷۶۸۷-۷۷۰۹

خ فرجام شرقی خ چهل و یکم

امورمشترکین

۷۷۲۲۲۰۶۰

۷۷۱۸۱۹۱۹

۷۷۴۴۳۰۴۰

نبوت

رئیس مرکز

 

۷۷۹۳۱۱۱۱

۷۷۹۲-۷۷۹۱-۷۷۹۰-۷۷۹۵-۷۷۹۴-۷۷۹۳-۷۷۹۷

نارمک، سیمتری ش آیت نبش ۴۶ متری شرقی

امورمشترکین

۷۷۹۰۴۰۴۱

۷۷۹۴۷۴۰۰

۷۷۹۴۸۱۰۰

۷۷۹۴۸۲۰۰

ولیعصر(عج)

رئیس مرکز

 

۷۷۵۲۲۲۲۲

 

۷۷۵۲-۷۷۵۱-۷۷۵۰-۷۷۶۱-۷۷۶۰-۷۷۵۳-۷۷۶۴-۷۷۶۳-۷۷۶۲-۷۷۶۷-۷۷۶۶-۷۷۶۵-۷۷۶۸

میدان سپاه خ خواجه نصیر نبش خ اجاره دار

امورمشترکین

۷۷۶۸۲۸۱۴

۷۷۵۰۰۷۵۱

۱۲-۷۷۶۸۲۸۱۱